#yesNova

Upptäck. Dela. Inspirera.
Välkommen – här delar vi bilder som våra vänner har taggat oss med
@novalund eller #novalund.

 

Vi gillar att se produkter från Novas butiker användas i verkligheten och ibland har vi önskemål om att dela våra kunders bilder i våra egna kanaler. Genom att svara på vår förfrågan med hashtaggen #yesNova accepterar du följande villkor: 

Du ger Nova Lund en ersättningsfri, internationell rätt att använda alla bilder som du svarat #yesNova på, i marknadsföring och annonsering: vilket inkluderar men ej är begränsat till Novas hemsida, sociala medier, nyhetsbrev, tryckt annonsering, butiksmaterial och annan kommunikation.

Du intygar att Novas användande inte bryter mot tredje parts rättigheter eller mot några lagar.

Du ger Nova rätt att redigera hela eller delar av din originaltext till bilden.

Om du är under 18 år intygar du att du har dina målsmäns godkännande.

Du friar Novas butiker och alla personer som agerar för Novas butiker från alla skyldigheter att betala dig, eller någon annan, för användningen av dina bilder som du svarat #yesNova på, och för de immateriella rättigheterna som är förknippade med ovan beskrivna användningar.

Om du ångrar dig och i efterhand vill ha din bild borttagen från våra sociala medier eller hemsida, kontaktar du oss via mail eller telefon så ordnar vi så att ditt innehåll blir borttaget.